frp

«At klassiske kunstnere selger så godt er mer en myte enn en realitet.»