00:00 - 25. oktober 2019

Et lite land i en uforutsigelig verden

Vil våre folkevalgte egentlig ha en «oppdatert utenrikspolitikk»? 

Under radaren? Norge, som er et lite land midt mellom globale supermakter, vil nødig bidra til økt spenning i verden. På bildet ser vi den omstridte Globus II-radaren i Vardø, 40 kilometer fra den russiske grensen. Arkivfoto: Christian Belgaux

– Thune treffer spikeren på hodet. 

Det er Audun Lysbakken som prater. Han har akkurat lest essayet på de foregående sidene i denne ukens Morgenblad. Som SV-leder er han også den eneste i Stortingets utenriks- og forsvarskomité som vil gå det noe drastiske skrittet det er å melde Norge ut av vår viktigste forsvarsallianse, Nato. Ikke at dette er nye takter fra Lysbakkens parti, men sett i lys av den nye, storpolitiske hverdagen – USAs tilbakegang og fremveksten av nye stormakter – er selve grunnspørsmålet om norsk orientering i verden mer presserende enn på veldig lenge. 

Denne analysen sammenfaller langt på vei med den Henrik Thune presenterer på side 6 i ukens avis. Som et oppspark til det han mener er en nødvendig «oppgradering» av utenrikspolitikken som følge av en gradvis og tiltagende oppløsning av internasjonal orden, tar Thune til orde for det han kaller «Nato pluss»: I en tid der vi ikke lenger kan stole på USA i samme grad som tidligere, må vi ha flere ben å stå på uten at Norge nødvendigvis skal melde seg ut av Nato, ei heller andre eksisterende multilaterale avtaler. 

Annonse