15:20 - 15. februar 2018

Norske leseprøver står til stryk

Testene norske skoler bruker for å kartlegge elevene, er ikke til å stole på, ifølge ny gjennomgang.

«Tidlig innsats!» Slik lyder mantraet i deler av skoledebatten, hvor det med stadig høyere intensitet fremheves hvor viktig det er å oppdage tidlig hvilke barn som trenger ekstra hjelp. I dag er et stort antall ulike testverktøy i bruk i norsk skole. Men de fleste av prøvene som brukes for teste hvor godt barna ligger an i lesing, skriving og sosiale ferdigheter, er ikke til å stole på, ifølge en ny gjennomgang utført av forskere ved Universitetet i Oslo og publisert i Scandinavian Journal of Educational Research. Analysen er en del av doktorgradsarbeidet til forsker Anne Arnesen.

Monica Melby-Lervåg, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo med forskningsmetode som spesialområde, er medforfatter av analysen sammen med Terje Ogden (NUBU), og Johan Braeken (Center for Educational Measurement. Hun mener funnene viser at situasjonen er «alvorlig».

– Det er fordi disse verktøyene danner grunnlaget for viktige beslutninger, slik som hvem som skal få utredning, spesialundervisning og tilpasset opplæring. De brukes også i PP-tjenesten [Pedagogisk-psykologisk tjeneste], sier Monica Melby-Lervåg.

Annonse