16:28 - 20. oktober 2020

– Jeg skal ikke snakke ned en kollega, men kan ikke se at Lomheim har referert til noen metodebruk

Analysen av ukens mest kjønnede verb får språkforskerne til å etterlyse empiri og sammenligningsgrunnlag. Men erfaring og praksis holder for Sylfest Lomheim. 

Den vitenskapelig-personlige metode. – Det er først når du har erfaring og praksis at du kan du lese tekster og gjøre funn. Om mine kolleger vil kalle det for metode eller ikke, bryr jeg meg lite om, sier språkforsker Sylfest Lomheim. Fredag 16. oktober møtte han som sakkyndig vitne i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Berit Roald / NTB .
Annonse