rettssaker

«Det er tingrettens grundige begrunnelse som gjør Morgenbladet i stand til å kritisere avgjørelsen.»
«Det grenser til det kriminelle når Langbach, som tidligere dommer, slenger ut en slik påstand.»
«Tennøes bok står i min bokhylle og den vil etter dette forbli ulest.»
«Hvis en pasient klager på smerter i brystet, er det ikke sikkert at det er noe i veien med pasientens hjerte.»
«Boken er en interessant kilde til bedret forståelse av spørsmål som er sentrale for arbeidet i domstolene.»
«Det blir som om antropologen Margaret Mead skulle ha studert folk på Samoa fra et fly i 30 000 fots høyde.»
«Hans argumentasjon kan ikke skyldes annet enn uredelighet av groveste slag.»
«Hans argumentasjon kan mildt sagt karakteriseres som primitiv og ufin.»