08:42 - 08. april 2020

Det er litt trist, men helt riktig at Y-blokka skal rives, skriver Gaute Brochmann.

Det er litt trist, men helt riktig at Y-blokka skal rives, skriver Gaute Brochmann.

Statsbygg forebereder riving av Y-blokka i regjeringskvartalet. Foto: Mimsy Møller / Samfoto / NTB scanpix

Så var det klart. Tirsdag før påske ga Oslo Tingrett Staten medhold i saken om Y-blokka. Dermed kan rivearbeidet begynne omgående, i stedet for å måtte utsettes til hovedforhandlingene har vært oppe i retten.

Ifølge NRK la kjennelsen vekt på tre punkter: «… at det ikke er sannsynlig at rammetillatelsen og reguleringsplanen er ugyldig. At vedtaket ligger innenfor lovens grenser, og at saksbehandlingen har vært korrekt.» 

Punktene over er teknikaliteter, og dypest sett er dette en typisk verdikonflikt: Én part anser Y-blokka som umistelig, der det er likegyldig om saksbehandlingen har vært korrekt eller ikke. Den andre parten ser andre hensyn enn kulturminnevern som mer tungtveiende.

Annonse