statsbygg

«Jeg opplever dette som provoserende vulgarisme.»