10:37 - 14. januar 2020

Boliaparadigmet – drømmen om en øde avslapningsøy

Hos Bolia leves det ideelle liv i et landskap av siv, rim og megetsigende dunkjevler, skriver Ragnhild Brochmann.

Ingen hjemme: Jeg har ikke før bladd om, så kommer et kaldt drag drivende, skriver Ragnhild Brochmann om Bolia-katalogen for 2020. Foto: Morgenbladet

Nytt år, ny spalte. Om hva da? Om visuell kultur, naturligvis! For, mens maten, musikken, filmene, tv-seriene og bøkene har fått sine fanebærere, podkastere og kulturhus, er den store visuelle kulturen fortsatt et stort sort hull i det offentlige ordskiftet. Kort sagt: Hvordan lever vi av og med visuell kultur? Hvordan speiler våre forbrukervaner deg, meg, lokalsamfunnet, storsamfunnet, samtid, fortid, framtida? Det skal vi snakke om i denne spalten. Grått nytt hår!
 

Idet et blekt år med spirende grønt i blikket er omme og et nytt kan begynne, skal vi ta en kikk på oss selv gjennom ideen om verdens beste, verdens tryggeste sted: hjemmet. Og hva sier du om jeg sier boligen? Jo, Bolia, ser jeg for meg. Skandinavias kanskje mest innflytelsesrike interiørkjede. Så her har vi den: Bolia-katalogen for 2020. Rykende fersk og drivende hvit som et poetisk pust en sen kveld om vinteren.

La oss nå legge labbene på omslaget. Bolia.com står det i blekt baderomsgrått nederst på den tomme siden. Men det er mer. Kommer det ikke vitterlig en følelse opp fra bladet om vi stryker det med hansketuppene? Jo. Er det blindeskrift? Nei. Med riktig lys og gode lesebriller skjønner vi at fingertuppene famler etter det kun øyet kan se: Navnene på møbelkjedens mange, ulike bidragsytere er preget inn i papiret med opphøyet skrift: «Studio Terhedebrügge, Tiel Studio, BÖTTCHER & KAYSER and many more creative friends.»

Annonse