10:37 - 14. januar 2020

Boliaparadigmet – drømmen om en øde avslapningsøy

Hos Bolia leves det ideelle liv i et landskap av siv, rim og megetsigende dunkjevler, skriver Ragnhild Brochmann.

Ingen hjemme: Jeg har ikke før bladd om, så kommer et kaldt drag drivende, skriver Ragnhild Brochmann om Bolia-katalogen for 2020. Foto: Morgenbladet
Annonse