Boligmarkedet

«I Oslo er det et intimt sammenfall mellom inntektsnivå og etnisk karakter i boligområder.»
«Innvandrere har blitt integrert gjennom å eie egen bolig.»
– Jeg regner med at dere er hyggelige folk som vil gjøre en god jobb. Meg støter dere bort.