Boligmarkedet

«I Oslo er det et intimt sammenfall mellom inntektsnivå og etnisk karakter i boligområder.»
«Innvandrere har blitt integrert gjennom å eie egen bolig.»