08:48 - 16. februar 2021

Smarttelefonpandemien

Koronakrisen er i ferd med å endre maktbalansen mellom offentlige og private interesser på måter som vil prege våre liv lenge etter at pandemien er over.

Vi ser fremveksten av et stort kommersielt marked for digital kontaktsporing gjennom apper og QR-koder som trolig vil bidra til å normalisere digital overvåkning utført av private aktører i årene fremover, skriver Antoine de Bengy Puyvallée og Katerini Storeng. Foto: Michael Reichel / DPA / NTB
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»