teknologi

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Det kan se ut som om skolen ignorerer betydningen av sansemotorisk aktivitet.»