Folkehelseinstituttet

«Pilene for bruk pekte veldig oppover i 1990-årene og frem til årtusenskiftet, så flatet de ut eller gikk litt ned.»