12:16 - 22. februar 2021

Bør det være patent på vaksiner i en pandemi?

India og Sør-Afrika ønsker å lempe på patentrettighetene midlertidig for covid-19-vaksiner. Forslaget møter sterk motstand fra høyinntektsland og den farmasøytiske industrien.

At legemiddelselskaper uten hinder av patentretten kunne produsere og gjøre HIV/AIDS-medisiner tilgjengelig til en rimelig pris, ble en banebrytende endring. Men det er ingen automatikk i at lemping av patentregler fører til teknologioverføring, skriver Unni Gopinathan. Foto: Dhiraj Singh / Bloomberg via Getty Images
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»