vaksiner

«Alle aktørene må ta medansvar for at systemet vi er del av blir bedre, med minst like godt personvern.»