vaksiner

«Alle aktørene må ta medansvar for at systemet vi er del av blir bedre, med minst like godt personvern.»
«Utsagnet insinuerer at REK driver saks­behandling på en personlig og smålig måte.»
«Forskningens viktigste ressurs er verken hjernekraft, penger, eller utstyr. Det er tillit.»