00:00 - 26. februar 2021

Bekymringen for det ukjente har vært toneangivende i norsk transdebatt, skriver Sumaya Jirde Ali.

Bekymringen for det ukjente har vært toneangivende i norsk transdebatt, skriver Sumaya Jirde Ali.

Annonse

«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»