diskriminering

«Nei, man trenger ikke en handlingsplan mot etnisk diskriminering. Det holder med handlinger.»