Annonse

Annonse

ytringsfrihet

man 07.05.2018
12:00Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Ytringsfrihet – hva innebærer det egentlig?

Hvordan står det til med ytringsfriheten i Norge?

Med utgangspunkt i Grunnlovens §100, som innledes med ordene «Ytringsfrihet bør finne sted», vil Anine Kierulf redegjøre for og presentere sitt syn på ytringsfrihetens kår og rammevilkår i Norge. Er det for eksempel greit å offentlig navngi en påstått utøver av seksuell trakassering?

FOREDRAGSHOLDER

Anine Kierulf har embetseksamen og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som advokat og forsker, er kjent som en aktiv samfunnsdebattant og er i dag fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Hun har mottatt flere priser,  blant annet Norges forskningsråds formidlingspris.

Tre år etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo, mottar satireavisen fortsatt dødstrusler og må bruke millionbeløp på sikkerhet. 

05 januar 2018

Tre debattanter om Jordan Peterson.

15 desember 2017

Han mener Metoo-kampanjen skyldes p-pillen og at universitetene er tatt over av nymarxister. Da Jordan Peterson gikk til krig mot identitetspolitikken, ble han akademias mest omstridte mann.

15 desember 2017

Tyrkiske Asli Erdogan har skrevet en rekke bøker som går tett på den fremvoksende fascismen i Tyrkia. Arrestasjon og fengsling har merket, men ikke knekt henne.

10 november 2017

Jordan Peterson er professoren som lærer de unge, sinte «alt-light»-mennene å rydde rommet og takle dameproblemer, skriver Martin Gedde-Dahl.

10 november 2017
20 oktober 2017

Svenske intellektuelle vil boikotte den store bokmessen i Göteborg fordi et høyreradikalt tidsskrift får stille.

29 september 2017

På 90-tallet ble nynazister møtt med vold. Bare slik kan de slås ned på, mener anti-fascisten Jan «Kalle» Kallevik.

04 august 2017

Når skillet mellom privat og offentlig bryter sammen, vender æreskulturen tilbake, skriver Kjetil Jakobsen.

14 juli 2017
09 juni 2017
fre 09.06.2017
10:30Litteraturhuset i Oslo

Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?

Avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og boklansering.

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere på Litteraturhuset fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–15.45.

En fungerende offentlighet er sannhetssøkende, bygger på utveksling av rasjonelle argumenter og er åpen for kritisk meningsbrytning. Taket for ytringer skal være høyt – bare svært ekstreme eller hatefulle ytringer er forbudt – og meningsmangfoldet bør være stort. Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar hets og selvsensur til en fattigere felles offentlighet der bestemte grupper og synspunkter støtes ut? Hvilke roller kan og bør mediene spille i en offentlighet preget av økende polarisering og synkende tillit.

På dette seminaret lanseres boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere (Cappelen Damm Akademisk, 2017). Boken er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017, som er initiert og finansiert av Fritt Ord, og bygger på empiriske studier av den norske offentligheten. Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta og hva som kan ytres.

Foreløpig program 10.30–10.45: Velkommen ved Frank Rossavik, Fritt Ord

10.45–11.00: Innledning ved prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning (ISF): Offentlighetens grenser.

11.00–12.00: Utstøting og selvbegrensning

  • Audun Fladmoe, ISF: Omfang og konsekvenser av hatefulle ytringer i sosiale medier
  • Kari Steen-Johnsen, ISF: I frykt for å krenke? Selvbegrensing i private og offentlige rom
  • Arnfinn H. Midtbøen, ISF: Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet
  • Kjersti Thorbjørnsrud, ISF: Innvandringskritikk: Moralske grenser, taushet og polarisering

12.00–12.15: Kort pause

12.15–13.00: Panelsamtale om erfaringer med å stå i stormen

13.00–13.30: Lunsjpause

13.30–14.30: Mediene som portvoktere: kritikk og mistillit?

  • Hallvard Moe, UiB: En tillitskrise? Oppfatninger om medienøytralitet i den norske befolkningen
  • Karoline Ihlebæk, UiO: Redaktører om innvandringsdebatten
  • Marjan Nadim, ISF: Tilskrevet representasjon: Etniske minoriteter i norsk offentlighet

14.30–14.45: Kort pause

14.45–15.30: Panelsamtale om pressens ansvar, makt og avmakt

15.30–15.45: Avslutning ved redaktørene

Moderator: Aslak Bonde. 

Send påmelding her. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

ons 05.04.2017
18:00Vika kino

Norsk premiere på dokumentarfilmen The Borneo Case på Vika kino

Dokumentaren følger en gruppe aktivister som vil bevare det som er igjen av regnskog på Borneo.

Det inviteres til norsk premiere på den internasjonale dokumentarfilmen The Borneo Case på Vika kino i Oslo onsdag 5. april 2017 kl. 18.00–20.00. Filmens hovedpersoner Clare Rewcastle Brown og Mutang Urud vil være til stede.

Billetter fås med påmelding til: marion@santogusant.no

Filmskaperne bak The Borneo Case, Erik Pauser og Dylan Wiliams, har fulgt en gruppe aktivister som arbeider for å bevare det som er igjen av regnskogen på Borneo – Mutang Urud, som vokste opp på Borneo, Clare Rewcastle Brown, en engelsk journalist som startet den private radiostasjonen Radio Free Sarawak sammen med Dayak DJ, og en svensk historiker.  Gruppen av aktivister lever i konstant fare og tar en stor risiko når de avslører handlingene som har ført til «den største miljøkriminalitet i vår tid» - ødeleggelsen av 90 % av Borneos 130 millioner år gamle regnskog. Mens skogen nesten er forsvunnet, er den nye trusselen konstruksjonen av 12 megadammer som kan utradere resten av skogen og tvinge nær 50 000 mennesker til å flykte fra sine landområder.

Clare Rewcastle Browns innsats for å avdekke korrupsjon har brakt henne inn på Forbes’ liste over verdens 50 viktigste ledere.

Mutang Urud ledet den første motstanden mot tømmerhogst i 1980-årene. Etter å ha organisert blokader og masseprotester reiste Mutang rundt i hele verden for å snakke for FN og større internasjonale forum. Da han kom tilbake til Borneo, ble han fengslet og torturert før han omsider flyktet til Canada. Filmskaperne følger han tilbake til Borneo etter 20 år i eksil.

 

Program

Velkommen: Bente Roalsvig, prosjektdirektør i Fritt Ord

Filmvisning

Samtale: Ingerid Salvesen, journalist i DN og podcasten Du verden!, snakker med filmskaperne Erik Pauser og Dylan Williams, og Mutang Urud og Clare Rewcastle Brown

 

Arrangører: Fritt Ord, Etisk bankguide, Framtiden i våre hender, Forbrukerrådet, Fivas, Regnskogfondet, Little Sister, Sant & Usant

Samme morgen arrangeres seminaret “The Borneo Case – den norske forbindelsen” om filmens temaer. Se mer informasjon om dette arrangementet her.  

BORNEO CASE TRAILER from AMP Film on Vimeo.

ons 05.04.2017
10:00Fritt Ord

The Borneo Case – den norske forbindelsen

Ny studie gransker 5 norske banker med investeringer i selskaper som anklages for lovbrudd i Borneo.

Fritt Ord og Etisk bankguide inviterer til seminar og lansering av casestudien The Borneo Case – den norske forbindelsen, onsdag 5. april, kl. 10.00–12.00 i Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Påmelding på e-post: registrering@frittord.no 

Ødeleggelsen av Borneos regnskoger har blitt kalt for en av vår tids største miljøforbrytelser, og den er et nedslående eksempel på hvordan korrupsjon og maktmisbruk kan ramme mennesker og natur.

I en ny casestudie fra Etisk bankguide – et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet – granskes fem norske banker som har investert i selskaper som anklages for brudd på urfolks rettigheter på Borneo. Undersøkelsen ser på bankenes investeringer, og i hvilken grad de ulike bankene har forsøkt å påvirke selskapenes virksomhet. Det vil også bli lansert en undersøkelse av Oljefondets investeringer i de samme selskapene.

På seminaret får vi møte Mutang Urud, en representant for Borneos urfolk, og britiske Clare Rewcastle Brown, den undersøkende journalisten som har identifisert koblingene mellom avskogning, ledende politikere og internasjonale banker i verdens største finansskandale – 1MDB. Norske politikere og representanter fra norske banker og Oljefondet vil diskutere hva det innebærer å utøve ansvarlig eierskap, og hva som kan gjøres for å påvirke situasjonen.

Vi vil vise et klipp fra den internasjonale dokumentarfilmen The Borneo Case, som er laget av Erik Pauser og Dylan Williams i Amp film. Eirin Gjørv i Sant & Usant er norsk co-produsent. Filmen har bred internasjonal finansiering og distribusjon, og den har fått produksjonsstøtte av Fritt Ord.

 

Program

10.00: Velkommen

Knut Olav Åmås, direktør, Fritt Ord

Filmklipp fra «The Borneo Case»

 

10.05: Stemmer fra Borneo

Mutang Urud fra Sarawak på Borneo ble arrestert tidlig på 1990-tallet for sin medvirkning i protester mot avskogning på hans tradisjonelle mark.

Clare Rewcastle Brown er en britisk journalist som har fått stor internasjonal oppmerksomhet gjennom sine undersøkelser av korrupsjon på Borneo.

 

10.35: Presentasjon av «Fair Finance Guide Norway Case Study: The Role of Norwegian Banks in the Borneo Crisis» og «The Borneo Case and The Norwegian Oil Fund»

Pia Gaarder, Prosjektleder for Etisk bankguide og leder av etikk- og næringslivsavdelingen, Framtiden i våre hender

 

10.55: Paneldiskusjon «Hvordan forvalter vi vårt eierskap?»

Hans Olav Syvertsen, leder av finanskomiteen på Stortinget

Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Felix Nilsson, rådgiver i bærekraftig finans i Nordea

Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge

Pia Gaarder, avdelingsleder, Framtiden i våre hender

Clare Rewcastle Brown, undersøkende journalist

Spørsmål fra publikum

Moderator: Jorge Jensen, fagdirektør finans, Forbrukerrådet

 

Lettere lunsjservering

 

Arrangører: Fritt Ord, Etisk bankguide, Framtiden i våre henderForbrukerrådetSant & Usant

Filmen vises i sin helhet på Vika Kino samme kveld. Se mer informasjon om dette arrangementet her.

Meninger som før ble ansett som ekstreme og hatefulle, er blitt vanligere i den offentlige debatten. Men hva er konsekvensene av å forby hatefulle ytringer?

10 februar 2017

Holbergdebatten 2016: Ytringsfrihet og sivilisert konflikt i en brytningstid

Med Timothy Garton Ash

Den første Holbergdebatten vil ta opp viktige dilemmaer knyttet til ytringsfrihet og informasjonsutveksling i en digital tidsalder. Holbergprisen har invitert professor Timothy Garton Ash til Bergen. Han beskrives som en av de store politiske skribenter i vår tid og vil bli intervjuet av Anine Kierulf om hovedtemaene i sin bok fra 2016: Free Speech: Ten Principles for a Connected World.

Etterfølgende vil Garton Ash møte Jostein Gripsrud og Kari Steen-Johnsen i en paneldiskusjon om ytringsfrihet, informasjonskontroll og tilrettelegging for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn.

Holbergdebatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål. Debatten arrangeres årlig på Holbergs fødselsdag, 3. desember, og for første gang i 2016.

Deltagere i Holbergdebatten 2016

Timothy Garton Ash er professor i European Studies og direktør ved European Studies Centre ved St. Antony’s College, University of Oxford. Han har forsket mye på europeisk historie og på utfordringer ved å kombinere frihet og mangfold, særlig knyttet til ytringsfrihet, og utgav boken Free Speech: Ten Principles for a Connected World i 2016. Garton Ash er en aktiv politisk skribent, blant annet i The Guardian og New York Review of Books og driver nettstedet freespeechdebate.com som en del av et forskningsprosjekt om ytringsfrihet, ved the University of Oxford.

Jostein Gripsrud er professor i informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for Allmennkringkastingsrådet (1996-99), spaltist i Dagens Næringsliv (1998-2011) og var første ansvarlige redaktør for det ytringsfrihetsrelaterte nettmagasinet Vox Publica (2006-2008).

Kari Steen-Johnsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og deltar i prosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge (2015-2017)”. Dette er en videreføring av prosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge (2013-2014)”. Det nye prosjektet har temaet “Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk”.  

Anine Kierulf er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet og har fått flere priser for sitt engasjement i disse spørsmålene.

Kunstens frihet må forsvares uansett, skriver Lena Lindgren.

18 november 2016

Jeg er ikke krenket, bare veldig, veldig uimponert, skriver Maren Celius-Blix. 

18 november 2016