Annonse

ytringsfrihet

ytringsfrihet

I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
«Hver dag kappes det en bit av demokratiet.»