Annonse

ytringsfrihet

ytringsfrihet

«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
«Hver dag kappes det en bit av demokratiet.»