Annonse

ytringsfrihet

ytringsfrihet

«Det er i praksis umulig å trekke noen grense mellom lovlige og ulovlige ytringer»
Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».
«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
«Hver dag kappes det en bit av demokratiet.»