08:35 - 29. mars 2019

Jeg tilhører den høyt utdannede middelklassen, og jeg er stolt av det, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Jeg er stolt av å tilhøre den høyt utdannede middelklassen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Det intellektuelle året 2019 ble sparket i gang med en elitedebatt. Nok en gang fikk «kultureliten» unngjelde. Ikke bare sykler den til jobben, bor i Oslo, spiser vegetarmat og er snobbete, den vedkjenner seg ikke engang sin egen makt. Så ille er det blitt, at nesten ingen nå tør å stå frem og si at de tilhører kultureliten.

Hvem er den norske kultureliten? I bred forstand favner den alle med femårig eller lengre universitets- og høyskoleutdanning, som samfunnsvitere, humanister, lektorer, naturvitere, sivilingeniører, arkitekter, psykologer, leger, siviløkonomer og jurister. Til sammen utgjør denne gruppen, som jeg med en mindre belastende term skal kalle den høyt utdannede norske middelklassen, 415 000 personer eller cirka 10 prosent av landets voksne befolkning.

Hvorfor fortjener den et klapp på skulderen?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»