ulikhet

Selv de fattigste nordmennene befinner seg blant verdens 30 prosent rikeste i verden.
«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»