ulikhet

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.
Selv de fattigste nordmennene befinner seg blant verdens 30 prosent rikeste i verden.