Annonse

Annonse

00:00 - 04. august 2017

Rapporten som forsvant: Hvem lyver?

Illojal lekkasje, helt nødvendig varsling eller dokumentforfalskning? Hva skal vi kalle den ugraderte rapporten om behovet for soldater i det norske Heimevernet?

Heimevernet i brann: Lekkasjen av Forsvarets Forskningsinstitutts rapport, hvor konklusjonen er at Heimevernet (HV) bør bygges opp til 56 000 soldater, står i kontrast til regjeringens langtidsplan, som vil kutte HV til 38 000 soldater, skriver Frode Larsen. Bildet er fra et slukningsarbeid Heimevernet bisto i under en skogbrann i Mykland, Aust-Agder, 2008.⇥Foto: Tore Meek / NTB SCANPIX

I sin kommentar i Morgenbladet 28. juli, fastslår Aslak Bonde at «Forsvaret har noen av Statens mest illojale medarbeidere». Bakgrunnen for denne oppsiktsvekkende påstanden er en rekke lekkasjer om tilstanden i Forsvaret. Mest aktuell av disse er lekkasjen av Forsvarets Forskningsinstitutts (FFI) rapport, hvor konklusjonen er at Heimevernet (HV) bør bygges opp til 56 000 soldater. Denne rapporten står i sterk kontrast til regjeringens langtidsplan, som vil kutte HV til 38 000 soldater. FFI-rapporten ble stoppet av Forsvarsdepartementet før den ble offentliggjort.

Når noen i systemet valgte å lekke denne informasjonen, må vi anta at dette ble gjort for å forhindre at en katastrofal feil ble begått i vår forsvarsplanlegging. En feil som vil kunne legge Norge åpent for en rekke trusler og farer, som noen på et høyere nivå søker å holde skjult. Dette faller altså med all sannsynlighet inn under vernet av varslere.

Men så til selve rapporten: Både FFI og andre fra forsvarsledelsen valgte å imøtegå den lekkede rapporten ved å prøve å diskreditere den som et falsum. Dette skulle altså ikke være FFIs rapport, men noe som var produsert av mennesker som var pro HV! Til overmål blir det først hevdet hardnakket at rapporten ikke eksisterte. Når det ble klart at det eksisterte en ugradert versjon av rapporten, benektet FFI at det fantes en ugradert rapport, og hevdet at denne i så fall var et falsum.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer