Annonse

Annonse

00:01 - 13. januar 2017

Potensielt skadelig

Regjeringen lover nå å granske ulvenes «skadepotensiale» med lupe. Men ser vi bjelken i vårt eget øye?

Skadedyr? Fremstillingen av maktforholdet mellom over 5 millioner mennesker og 70 ulver her i landet er feil, skriver Siri Martinsen. Her er en ulv fra Namsskogan familiepark. ⇥Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG/ NTB

Begrepet «skadepotensial» har blitt sentralt i debatten rundt en av Norges kritisk truede arter. Men det er ikke skadepotensialet mot den truede arten det dreier seg om. Det er artens skadepotensial mot oss mennesker. Det handler om skaden ulvene gjør på næringsinteresser innen kjøttproduksjon – og ulvens naturlige predasjon på elg som et «skadepotensial» på rekreasjonsjakten. Men feilfremstillingen av maktforholdet mellom over 5 millioner mennesker og 70 ulver her i landet er bare toppen av det smeltende isfjellet.

Vi mennesker bruker ord for å sette våre handlinger i bedre lys. Når ulven sies å ha et «skadepotensial» ved sin blotte eksistens, blir vår forfølgelse av den med ett noe positivt. Men vi lurer bare oss selv. Ulvedebatten har tatt oss tilbake til en tid hvor naturen og dens øvrige innbyggere er fiender som skal nedkjempes. Vi er tilbake i tankegangen der dyr ble delt opp i «nyttedyr» og «skadedyr» – og sistnevnte ikke hadde livets rett. Det er som om kunnskapen om vår egen påvirkning på naturen gjennom dominans over de fleste andre arter, er som blåst bort.

Hva finner vi hvis vi hever blikket fra ulven og gransker oss selv? I 2014 varslet en forskergruppe i vitenskapsmagasinet Science at den pågående utryddelsesraten av arter er 1000 ganger det som anses for «normaltap», og at vi dermed er midt i «den sjette utryddelsen». Samme år ble journalist Elizabeth Kolberts bok med samme navn publisert – en pulitzer-vinnende redegjørelse for vår eget arts «skadepotensial». For det er det «den sjette utryddelse» dreier seg om: en dramatisk utryddelsesbølge som er resultat av menneskelig aktivitet. Vår ekspansjon. Vår annektering av landareal – hvorav store deler brukes for å fôre oss selv unødig langt opp i næringskjeden gjennom kjøttindustri. Vår regelrette forfølgelse av andre arter. Vår forgiftning og forringing av naturen som også andre er avhengig av. Til sammen utgjør dette vårt «skadepotensial». Og det er et skremmende potensial.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer