dyrevelferd

«Saugstads påstand om at kun mennesker er «personer», er like ulogisk som den er stygg.»
«De aller fleste nordmenn vil rett og slett ikke ha klær og pynt fra dyr i trange nettingbur.»
«For hundre år siden produserte en høne to kilo egg i året; i dag produserer hun 20 kilo egg.»
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»