Annonse
00:00 - 18. november 2016

Den gamle latinskolen – og den nye

Var alt galt med den gamle skolen, eller fantes det noe der som det var verd å ta vare på? Hvis jeg kunne begynne som lærer igjen, ville jeg fremtvinge utenatpugging av sanger og dikt i massevis, med fremføring, skriver Hilde Sejersted.

Alle skulle med: Drømmen om et langt og felles skoleløp for alle ble gradvis realisert gjennom 18- og 1900-tallets lovgivning. Bildet er fra en gutteklasse på Sagene skole i Oslo i 1933 Foto: Anders B. Wilse / Oslo Museum
Annonse

Den gamle romer Seneca skrev engang at vi lærer for skolen, ikke for livet – «Scholae, non vitae discimus». Som keiser Neros lærer og senere myrdet av ham, hadde han nok sine anelser om lærdommens utilstrekkelighet, men hans ord ble med tiden snudd om til det mer pedagogisk håpefulle «Vitae, non scholae discimus» – for livet, ikke for skolen.

Uansett har begge utsagn mye for seg. På skolen lærer vi mye, særlig om ting vi ellers ikke ville søkt eller fått kunnskap om. Samtidig lærer vi om livet – hvilke ubønnhørlige mekanismer som styrer vår skjebne. For de fleste norske barn påvirker nå skolen deres liv fra seksårsalderen til bortimot tyve – og lenge deretter.

Det obligatoriske norske skoleløpet er på mange måter et privilegium, som det har tatt lang tid og mye idealisme å få realisert. Skolens uttalte mål har alltid vært å gagne elevene – enten å sikre deres evige salighet og lydighet mot øvrigheten, som i den gamle skole, eller deres jordiske fremgang i den nyere. Wergeland minnet arbeiderklassen om at «bokhyllen er den stige hvorpå du kan bli din overmanns like» – og det har slått til for mange.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Kanskje det hadde gjort seg med litt større oppmerksomhet i klasserommet?»
«Utover sorgen og ubehaget føler jeg også på en genuin forbløffelse.»
«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»