00:00 - 18. november 2016

Den gamle latinskolen – og den nye

Var alt galt med den gamle skolen, eller fantes det noe der som det var verd å ta vare på? Hvis jeg kunne begynne som lærer igjen, ville jeg fremtvinge utenatpugging av sanger og dikt i massevis, med fremføring, skriver Hilde Sejersted.

Alle skulle med: Drømmen om et langt og felles skoleløp for alle ble gradvis realisert gjennom 18- og 1900-tallets lovgivning. Bildet er fra en gutteklasse på Sagene skole i Oslo i 1933 Foto: Anders B. Wilse / Oslo Museum
Annonse