Annonse
00:00 - 24. november 2017

Oppmålingen av verden

Annonse

Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for å sikre god statistikk og tilhørende indikatorer for forskning og innovasjon. Statistikken er viktig fordi den forteller noe om hvordan forskning bidrar til å forme og utvikle samfunnet.

I forrige nummer av Morgenbladet kommer rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo med skarp kritikk mot Forskningsrådets Indikatorrapport for det norske forsknings- og innovasjonssystemet fra Forskningsrådet. De reagerer på at rapporten bare viser en del av et større bilde og at den ikke fanger opp alle sider ved universitetenes samfunnsbidrag.

Det er positivt at rektoratet ved UiO er opptatt av hva statistikken forteller og ikke forteller, slik at den kan forbedres. Men rektoratet tar likevel feil når de fremstiller det som om Indikatorrapporten ikke har utviklet seg på de 20 årene den har eksistert. Hvert år utvikles ny statistikk og nye indikatorer med mål om å dekke feltet på en bedre måte. Forskningsrådet, våre samarbeidspartnere Nifu og SSB og andre brukere er i stor grad pådrivere for å utvikle innholdet. Samtidig ligger det i statistikkens natur at den ikke kan endres hvert år. Statistikk er ikke mye verdt hvis man ikke kan sammenligne over tid eller internasjonalt. Den må derfor utvikles i et internasjonalt fellesskap, som gjør at endringer tar noe tid. 

 

Statistikk er ikke mye verdt hvis man ikke kan sammenligne over tid eller internasjonalt.

 

En rapport om forskning og innovasjon kan heller ikke dekke alt like godt. Rapporten omtaler studenter og doktorgrader flere steder, men den kan ikke ta mål av seg til å gi en fullverdig utdanningsstatistikk. Den statistikken finnes andre steder, for eksempel i Tilstandsrapport for høyere utdanning, hos SSB og i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Videre kan det gjøres analyser gjennom bruk av gode norske registerdata som kobler arbeidsgivere og arbeidstakere og deres utdanning.

Samarbeid og kunnskapsutveksling mellom universitetene og offentlig sektor og forvaltning er et annet område det etterlyses bedre tall for. Det er en kjent sak at forskningens samfunnseffekter eller samfunnsbidrag er stort, men ikke noe sted har man kommet opp med et godt indikatorsystem for dette. 

Det er sannsynligvis ikke mulig å fange opp alle resultatene og effektene på en meningsfull måte. Hvis noen av de mange gode fagmiljøene ved Universitetet i Oslo vil bidra til å videreutvikle indikatorer og analyser, er det svært positivt. Vi ser fram til å få gode forslag om dette. Vi fortsetter oppmålingen av verden selv om det ikke er like lett å måle alt.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Rekorden i antall uføre er et problem
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme