00:05 - 20. november 2020

Forsvarssjefens bestselgerbok er dypt problematisk

Først og fremst på grunn av bokens uklare avsenderposisjon og forgylte selviscenesettelse.

Et uklart jeg: Hver gang det dukker opp et «jeg» i forsvarssjef Eirik Kristoffersens bok, melder spørsmålet seg om det er ham selv eller ghostwriter Malin Stensønes som har skrevet setningen, skriver anmelderen. Foto: Jil Yngland / NTB
Annonse