00:00 - 24. juli 2020

Etterlyser teori, klarhet og struktur

– Vi drukner i empiriens hav og går oss vill i fortellinger om enkeltmennesker, sier Gunnar Aakvaag, som etterlyser sakprosa med teori – helst skrevet av akademikere. – Tullete, sier forfatter Erika Fatland om kritikken.

Åpen favorisering: Professor Gunnar Aakvaag mener at journalister gjerne må bruke teorier og begreper fra for eksempel samfunnsfag når de skriver sine sakprosabøker. – Det er bare at forskerne er bedre. Derfor bør de komme på banen, sier han. Foto: Knut Egil Wang / Moment 
Annonse