00:00 - 05. juni 2020

Verdens mektigste møteplass

Blir verden et bedre sted hvis Norge får sete i FNs sikkerhetsråd?

Kirsebær med de store: Regjeringen Solberg har ambisjoner om at Norge skal inn i FNs sikkerhetsråd fra 2021. Men hva står på på spill dersom vi kommer inn? Her: Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Morten Wold (bak) under åpningen av generalforsamlingen i FN. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

I boken Til bords med de mektige beskriver den erfarne utenriksjournalisten Tove Gravdal FNs sikkerhetsråd som «verdens mektigste møteplass». Rådet består av representanter for femten land, fem faste (USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike) og ti som velges for to år av gangen. Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger, sist i 2001-2002, og nå har regjeringen Solberg ambisjoner om at vi skal bli valgt inn for en ny toårsperiode, 2021–2022. Irland, Canada og Norge kjemper om to ledige plasser og avgjørelsen faller etter planen 17. juni.

Til tross for at det som skjer i FNs sikkerhetsråd ofte er oppe i nyhetene, spisser ikke folk ørene av den grunn – med mindre rådet for eksempel gir klarsignal om bombing av Libya (2011). Det er neppe mange her i landet som har fått med seg Norges kandidatur og valget om knappe to uker.

Det er et tankekors, men ifølge Raymond Johansen, som var statssekretær i UD på begynnelsen av 2000-tallet og er et av Gravdals intervjuobjekter, skyldes nok det at dette er et lite kontroversielt spørsmål og at det som foregår i rådet er komplisert materie. Gravdal peker også på at det i Norge finnes lite litteratur og forskning om FNs mektigste organ. Hun mener det er overraskende, ettersom FN er så viktig i norsk utenrikspolitikk, uansett farge på regjeringen. Hennes bok er ment å bøte på det og inspirere journaliser og forskere til «å grave videre».

Annonse