07:16 - 01. november 2019

Den menneskelige teknologien

Far og datter Spurkland har skrevet en runestein om sammenhengen mellom liv og død, mellom tegnenes dans og menneskespråkets ukuelige vilje til mening.

Ikke noe snikksnakk: En runeinskripsjon på begge sidene av et bein, funnet i nærheten av ruinene til Korskirken i Oslo, viser en dialog som oversatt til moderne norsk kan leses omtrent som dette: – Hva skjedde med det ærendet som du risset (om) i korskirken? – Ole er uttørket bak og pult i ræva. – Det lød bra. Illustrasjonen er basert på materiale fra Runearkivet ved Universitetet i Oslo, gjengitt i boken.

Marte og Terje Spurkland har sammen skrevet en oppfinnsom og gripende bok om erindring og evighet. En døende og en høyst levende forfatter, far og datter, gikk sammen om å lage en minnebok om en av minnets mer ukjente teknologier, nemlig runologien – hva lånet av bokstavene og bruken av streker på steiner og treverk kan fortelle om fortidens mennesker, og hva de røpet om seg selv. Boken kunne ha hatt mange forskjellige navn, som for eksempel: «Da erindringen kom til Norge». For runeskriften konserverte, som alle skriftsystemer, flyktige øyeblikk og betydningsfulle erfaringer.

Terje Spurkland var en utmerket forsker, formidler og inspirator på et felt som de færreste nå vet noe om. Mange av dem som leser runeinnskrifter i dag har gått i lære hos «Spurken», som han ble kalt av sine studenter. Datteren er en usedvanlig dyktig journalist og språkkunstner. Mest imponerende er hun faktisk som hva vi kunne kalle «tekstkomponist». Hun tvinger seg ikke på leseren, men får de mest fantastiske sprell til å høres rimelige og naturlige ut. 

Boken er selvsagt ikke minst en runestein som forteller om savnet etter en høyst original forsker og formidler. Savnet og forgjengeligheten er det underliggende hovedtemaet i boken. Marte reiste denne runesteinen – skrev denne boken – for å fastholde minnet om en pappa som var levende opptatt av minnets tekniske betingelser.

Annonse