00:00 - 01. mars 2019

Utopisk økonomi

Ove Daniel Jakobsen børster støv av anarkismen i sin jakt på en økologisk forsvarlig samfunnsordning.

Søppel på søppel på søppel: I naturen er den enes avfall den andres næring. Alt henger sammen med alt annet. Foto: Atelier Rude / Oslo Museum

I skyggen av debatten om klimatiltak foregår det en mindre kjent diskusjon som har store konsekvenser: Trenger vi et alternativ til vekstbasert kapitalisme, og hvordan ser et slikt alternativ ut? Ett av svarene er økologisk økonomi, som utforsker hva det vil si å ha en økonomi som ikke tærer bort sine egne forutsetninger.

Prosjektet er utopisk. For Ove Daniel Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Nord universitet, er ikke dette en svakhet, men en styrke. I Anarchism and Ecological Economics utforsker han koblingene mellom økologisk økonomi og et annet utopisk prosjekt, anarkismen. Han mener at utopiske ideer kan rive oss løs fra vante tankemønstre og vise oss det som kunne vært mulig hvis vi tenkte annerledes. Utopien er ikke en plantegning for en perfekt verden, men et verktøy for å utforske en retning.

Fritt liv. Anarkistene ville finne en form for lederløs, men solidarisk, frihet. Mennesket er sosialt og må løse problemer i fellesskap, men er vi også nødt til å ha sjefer og hierarkier?

Annonse