00:00 - 08. februar 2019

Ode til odde kvinner

Den amerikanske essayisten Vivian Gornick er sjelden vare. Skrivingen hennes er et verktøy for litterær, politisk og personlig frihet.

Opprørsk: Når Vivian Gornick skriver om sin mor, skriver hun også om en hel generasjon mødre og opprørske døtre.  Foto: Mitchell Bach / Oktober Forlag

Et av selvhjelpsindustriens ofte gjentatte råd tilsier at man bør kutte alle hemmende sosiale bånd: Kvitt deg med dem som holder deg nede og bli et mer harmonisk menneske! Om målet ikke er harmoni, men mer erfaring og en dypere forståelse av forskjeller, stiller saken seg derimot litt annerledes.

I den nå 83 år gamle amerikanske essayisten Vivian Gornicks Heftige bånd er alle forbindelser det er verdt å snakke om preget av kamp og krigersk smålighet. Den viktigste figuren i memoarromanen, som opprinnelig ble utgitt i 1987 og siden er blitt fulgt opp med den relativt ferske The Odd Woman and the City (2016), er – foruten hovedpersonen selv – hennes mor. Forholdet er turbulent, og et sted ute spør datteren rett ut: Skal man ikke kunne kreve noe av sine nærmeste? Er blodsbånd ensbetydende med lojalitet og beundring? Den ikke mindre retorisk imponerende moren parerer triumferende: Ingen hindrer deg i å gå.

Kamp mellom levemåter. Heftige bånd er sjelden vare: en rå og mangfoldig fremstilling av en kvelende nesten-symbiose og ditto umulig løsrivelse. På nåtidsplanet i boken er Gornick førtifem år gammel og moren nærmere åtti, de har kranglet og misforstått hverandre et helt liv, men fortsetter likevel å møtes. Det er disse felles gåturene i New Yorks gater som på essaylignende vis organiserer boken: Det som først ligner sladder og skadefryd på vegne av gamle kjente, utvikler seg underveis til en heftig diskusjon om ulike måter å leve på.

Annonse