00:00 - 30. november 2018

Mange ting er blå, men ser vi samme blått?

Den amerikanske essayisten Maggie Nelsons bok I blått er en punktvis oppdelt refleksjon omkring fargen blå, kjærlighetssorg og knulling (for å bruke Nelsons foretrukne term). Hun møter hvert av emnene med den språklige egenart de fortjener, noe som resulterer i en forbløffende flerstemt liten bok.

Ofte står de filosofiske grubleriene adskilt fra beskrivelser av kjønnsdeler i bevegelse, men der nivåene blandes slår teksten komiske gnister, som i diskusjonen av et gresk begrep som er berømt for sin mangetydighet: «Platon omtaler ikke knulling som farmakon, men så er det også generelt slik at selv om Platon uttaler seg i det vide og det brede om kjærlighet, sier han svært lite om knulling.»

Der gjennombruddsboken Argonautene (2015) grep spørsmålet om kjønn, kjærlighet og moderskap bredt og teoretisk an, er I blått (2009) en mer konsentrert, men ikke mindre stimulerende, bok.

Annonse