00:00 - 11. mai 2018

Det store barnet

Peter Normann Waages nærhet til sitt emne er både styrken og svakheten i biografien om André Bjerke.

En god bok: André Bjerke skriver på Døde menn går i land i 1947. Da han leste den på nytt i 1951, ble han selv overrasket over hvor god den var. Mette Bjerke sitter i bakgrunnen. Arkivfoto: Aschehoug Forlag

Makan til trangsynt og ufin kritiker. Det var det jeg tenkte da jeg i forbindelse med et hovedoppgaveprosjekt om Erling Christies lyrikk leste André Bjerkes anmeldelse av Christies debutsamling Drøm om havet: «Som en asketisk disippel av Eliot forkaster Christie selvsagt den utvendige effekt: rimet. Men det er pussig å iaktta hvordan denne strengt forbudte effekten lister seg inn bakveien i hans poesi. Det er som når en asket fortrenger en drift, og den dukker opp igjen i form av nevrotisk vasketvang. Driften mot rimet lar seg ikke ustraffet fortrenge i lyrikken.» (VG 9. oktober 1954) 

En bokanmelder er naturligvis i sin fulle rett til å slå ned på litterære formvalg som ikke fungerer, men hvorfor komme trekkende med nevroser og vasketvang? Hvorfor ta mannen i stedet for ballen, freste jeg indignert som femogtyveårig litteraturstudent på vegne av den modernistiske lyriker. I samme moment avskrev jeg også André Bjerke som kritisk intellektuell. Try a little tenderness!

Men livet lærer en at en ikke skal skue hunden på hårene. Tilsynelatende bakstreverske kranglefanter kan åpenbare seg som kloke og elskverdige. Mennesket har mange lag. Biografer vet naturligvis dette. Fra biografens ståsted er for øvrig mannen og ballen ett og det samme. Biografen kan tillate seg å spekulere over årsakene til at dikterkritikeren formulerer seg i slike freudianske ordelag: Hva balet han selv med på denne tiden, i livet og i kunsten?

Annonse