Annonse
00:00 - 10. november 2017

Sveve over Vestlandet

Romanen Vestlandet parar ei kjærleikserklæring til vestnorsk motstand med opprør mot romankonvensjonar og austnorsk teknokrati.

Vestlandet: Det mytiske materialiserer seg i eit vestland som både er av denne verda og ein hallusinasjon. Illustrasjon: Wilhelm Maximilian Carpelan / Norge fremstillet i billeder, 1848
Annonse

Diktsamlingar som Harudes (2008), Bergens beskrivelse (2011) og Trollsuiten (2014) lèt det vere liten tvil tilbake: Poeten Erlend O. Nødtvedt er vestlending. Når han no kjem med sin første roman, har like godt namnet på landsdelen (ikkje det nye storfylket!) blitt sjølve tittelen.

Leve galskapen. I alle utgivingane sine utøver Nødtvedt ein poetisk praksis som er magisk og mytisk – men på same tid nokså tilgjengeleg. Det mytiske materialiserer seg i eit vestland som både er av denne verda og ein hallusinasjon. Forfattaren har eit talent for å gjere ablegøyer med dei litterære referansane sine og å skjemte med eit komisk alvor.

Annonse