07:45 - 24. mars 2020

Når solidariteten settes på prøve

Er det europeiske samarbeidet mellom sosialdemokratiske partier noe mer enn  prateklubber?

– Kan du fortelle litt om hva du forsker på nå for tiden?

– Jeg prøver å forstå hvilken rolle europeisk sosialdemokratisk samarbeid over landegrensene har hatt. Arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiet var i utgangpunktet internasjonalt orientert. Solidariteten skulle ikke stoppe ved landegrensene. Men siden partiene vokste frem i konsoliderte nasjonalstater, ble den demokratiske sosialismen rammet inn i en nasjonal kontekst. Etter 1945 sto disse partiene og politikerne i en spenning mellom den nasjonale innrammingen – og legitimiteten den ga – og internasjonal solidaritet og europeisk integrasjon. Da sosialdemokratiske partier opprettet Sosialistinternasjonalen i 1951, ble det en politisk aktør hvor mange av tidens fremste sosialdemokrater var engasjert. Men de møttes også på flere andre internasjonale arenaer. Jeg jobber med å forstå disse organisasjonene og nettverkene. Hvilken rolle hadde de? Og hvordan har de utviklet seg? Hva er deres langsiktige betydning? Dersom dette bare var prateklubber, slik noen har hevdet, hvorfor brukte partiene da både tid og ressurser på slikt samarbeid?

– Hva er det mest spennende med hvordan forskningsfeltet ditt utvikler seg?

Annonse