Annonse
08:38 - 24. februar 2020

– Rettsvitskapen er like viktig for rettsordninga som medisinsk forsking er for helsevesenet

Når jurist Jørn Jacobsen treng inspirasjon, grip han til filosofen Immanuel Kant.

Annonse

– Kan du fortelje litt om kva du for tida forskar på?

– Når samfunnet gjennomgår større endringar, påverkast òg rettsordninga – for tida med ein del klare negative og gjennomgripande forteikn. Det er behov for å sjå framover og spørje om rettsordninga si utvikling og retning, og finne eit kompass for dei pågåande endringane. Det krev at vi studerer endringane, men òg at vi «gjenoppdager» retten som samfunnsprosjekt.

– Kva er det mest spennande med korleis forskingsområdet ditt utviklar seg?

Annonse