Annonse

juss

juss

Oppriktig talt. Dette er alvor.
«Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.»
Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»
«Lovproposisjonen har ikke presentert et bedre forslag enn det som vi har i dag.»
– Rettens avgjørelse bekrefter mitt forsvar