juss

«Det kritikkverdige er når departementer og regjeringen forhindrer NOU-utgivelse av politiske grunner.»
«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»