juss

«Det kritikkverdige er når departementer og regjeringen forhindrer NOU-utgivelse av politiske grunner.»