Annonse

juss

«Det kritikkverdige er når departementer og regjeringen forhindrer NOU-utgivelse av politiske grunner.»
«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»
«Det er i praksis umulig å trekke noen grense mellom lovlige og ulovlige ytringer»
Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».