Annonse

juss

juss

Men Nato og regjeringen har et forklaringsproblem, som utvalget ikke svarte på.
Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse.
«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»
Oppriktig talt. Dette er alvor.
«Krenkelsesparagrafene undergraver ytringsfriheten.»
Det er kun personer med dobbelt statsborgerskap som kan fradømmes sitt norske statsborgerskap.