00:00 - 12. april 2019

Crispr-bombens etterdønninger

En milepæl i menneskehetens historie var samtidig en stygg forskningsskandale. Hva nå?

Sjokk på forskningsfronten: Et internasjonalt toppmøtet om genredigering i Hongkong i november 2018 opplevde enorm pågang da det ble kjent at He Jiankui, som skulle delta på konferansen, allerede hadde gjort endringer i menneskelig genmateriale. Foto: Bloomberg / Getty Images

Sist november kunngjorde den kinesiske forskeren He Jiankui at de første genmanipulerte menneskene var blitt født med hans hjelp. Tvillingparet Nana og Lulu ble unnfanget i prøverør, og He gjorde en målrettet endring i genmaterialet med Crispr-teknologi, som var ment å gjøre barna motstandsdyktige mot hiv-infeksjon, før de befruktede eggene ble satt inn i morens livmor. Nyheten vakte umiddelbart negative reaksjoner i det vitenskapelige miljøet, men det tok tid før detaljene om Hes prosjekt ble kjent. Nå vet vi at det dessverre dreier seg om en pill råtten studie og en forskningsetisk skandale.

En kinesisk granskning har slått fast at He brøt gjeldende nasjonale retningslinjer for genredigering. Videre skal han ha forfalsket dokumenter, fulgt en uholdbar prosedyre for innhenting av samtykke og brukt økonomiske pressmidler overfor forskningsdeltakere på ulovlig vis. Han har underkjent at den genetiske endringen som beskytter mot hiv, gir økt sårbarhet for enkelte andre infeksjoner. Ytterligere en graviditet var i gang før nyheten ble kjent og forskningen stoppet. I januar fikk He sparken fra sin universitetsstilling i Shenzhen, og i Kina virker man svært opptatt av å ta avstand fra det han har gjort, og begrense omdømmeskaden for kinesisk forskning.

Også de ledende forskningsmiljøene i Vesten ser behovet for en opprydding. Hvordan kunne dette skje, og hvordan hindrer vi at det skjer igjen? Flere amerikanske kolleger hadde fått høre om Hes prosjekt på et tidligere stadium, men ingen varslet. Kanskje mangler vitenskapen en klar adressat for denne typen varsler, eller stikker problemet langt dypere?

Annonse