Crispr

«Kanskje bør også vitenskapsmenn slutte å bruke denne uvitenskapelige og lett tilslørende termen.»
Med Crispr kan man i flere tilfeller oppnå den samme, ønskede genetiske endringen mye raskere.
«Vi kan ikke vente på at risikoene dukker opp.»
«Det er viktig å ta utfordringer på alvor når Crispr-teknologien etter hvert tar steget ut fra laboratoriene »
«At Crispr kan ha negative effekter på cellers delingsevne er relevant for alle levende organismer.»
«Crispr har stort potensial, og vi løser ofte utfordringer underveis.»