08:35 - 29. mars 2019

Hvordan økt ulikhet legitimerer økt ulikhet

I land med store forskjeller tror befolkningen i større grad at veien til rikdom er hardt arbeid.

Pengegalopp: Sosialt adskilte livsløp kan innskrenke innsikten i andres liv, og dermed bidra til å naturliggjøre ens egne privileger eller byrder. Her fra hesteløpet Royal Ascot i 1984, hvor samtalene trolig gikk mer i hatter og hingster enn hverdagen til Englands lavere klasser. Trevor Jones/Getty Images
Annonse