00:00 - 15. februar 2019

Kinas eksperiment med sosial kreditt kan bli en storstilt eksportvare, skriver Sten Inge Jørgensen

Kinas eksperiment med sosial kreditt kan bli en storstilt eksportvare, skriver Sten Inge Jørgensen.

Forestillingen om at alle innbyggerne i et land kan tildeles en poengsum etter hvor «gode borgere» de er, og at de kan høste fordeler eller ulemper som direkte konsekvens av denne skåren, var til å begynne med for absurd til å forankres i virkeligheten. Derfor gikk referansene stort sett til George Orwells roman 1984 da vestlige medier for et par år siden begynte å interessere seg for det kinesiske «sosial kreditt»-systemet. Vi fikk blant annet høre at folk som kjøper alkohol i butikken straffes med minuspoeng, mens de som handler bleier får pluss. Folk med lav skår kan for eksempel nektes adgang til offentlige transportmidler.

Etter at sjokket var over, vokste interessen for rasjonalet bak det hele. Sett fra kinesiske myndigheters side var det særlig et underskudd på tillit mellom borgerne som skulle adresseres. Målet var ikke å rangere folk, men å fremme insentiver for god oppførsel, samtidig som folk fikk vite hvem man kunne stole på og ikke.

Utgangspunktet er at Kina – til tross for sin raske og imponerende modernisering de senere tiårene – fortsatt er preget av en enorm uformell sektor. En stor andel av befolkningen mangler fortsatt bankkonto, og det er vanlig å bruke sine nettverk og forbindelser når man har ulike ærender. Blant konsekvensene av dette er at lovlydige og pålitelige folk, som hverken har gode kontakter eller kan «verifiseres» med en kreditthistorie, stiller svakt hvis de for eksempel ønsker å skaffe seg en bolig. Et sosialt kredittsystem – som synliggjør at de aldri har gjort noe kriminelt, og helt generelt har «sunne» vaner – kan være deres billett til et bedre liv. Dette er en av årsakene til at det har vært stor interesse blant vanlige folk for å delta i prøveprosjektene.

Annonse