00:00 - 27. juli 2018

Tar inn flere menn med kjønnspoeng

Kun tre kvinnedominerte utdanninger får lov til å kvotere inn menn.

Kvinner utgjør 90 prosent av dem som i år har fått studieplass ved landets veterinærutdanning, viser tallene fra Samordna opptak. Årets sykepleierkull består av 86 prosent kvinner, og på medisinstudiet er 67 prosent av studentene kvinner. Trenden med kvinnedominans har utviklet seg siden 1990-tallet.

Les også: Når mennene forsvinnner

– Legestanden har hatt veldig godt av kvinnenes inntog. Men i de senere årene har det bikket for langt. Vi må lære av fortiden, da mennene dominerte. Jeg tror det er store fordeler med å holde kjønnsbalansen jevn, sier Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening (Ylf).

Annonse