likestilling

«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»