likestilling

«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«… og vi ville ha kunnet bringe åtte etternavn videre til våre barn.»