Annonse
00:00 - 15. juni 2018

Upålitelig forskning på kunstig intelligens

Selv når man kjører nøyaktig det samme datasettet gjennom akkurat det samme dataprogrammet som forskere har gjort tidligere, kan resultatene bli forskjellige.

Irriterende fyr: Odd Erik Gundersen vet at hans forslag til hvordan forskning på kunstig intelligens skal bli bedre i praksis, betyr mer arbeid for forskerne.
Annonse

«Som forsker er jeg naturlig skeptisk til alt, og jeg har nå lært at jeg må stole på denne skepsisen», sier Odd Erik Gundersen, ekspert på kunstig intelligens og førsteamanuensis i informasjonsteknologi ved NTNU.

Vitenskapen er i krise, sa statistiker Andrea Saltelli i Morgenbladet forrige uke: Sentral forskning lar seg ikke gjenskape og bekrefte av andre forskere. Forklaringene er alt fra forskere som ikke kan statistikk til publiseringspresset i akademia. Problemet har vært mest uttalt i medisin og særlig i deler av psykologien, der debatten har vært intens. 

Men å bekrefte forskning kan være vanskelig selv uten rotete empiri og uten ustabile, pustende forsøksobjekter, som mus og mennesker. Dette vet Odd Erik Gundersen alt om.

Annonse