00:00 - 20. april 2018

Studentene må slå følge med professorene opp på barrikadene, skriver Marit K. Slotnæs.

Studentene må slå følge med professorene opp på barrikadene, skriver Marit K. Slotnæs.

Er det på tide å legge ned ex.phil.? Hvem har sagt at høyere utdanning skal være gratis? Og hvorfor tviholde på norsk som undervisningsspråk? Spørsmålene står i kø og luftes med jevne mellomrom, hver for seg. Norske arbeidsgivere stoler ikke på at norske studenter får den kompetansen de trenger for arbeidslivet, og studentene på sin side forventer ikke å få jobb etter endt studium. Hva vil vi, når alt kommer til alt, med høyere utdanning i dette landet, og hvem har egentlig ansvaret for systemet?

Regjeringen besluttet nylig å utrede «foretaksmodellen» i universitets- og høyskolesektoren. Kjenn litt på ordet: Foretaksmodellen. Det bruser ikke i blodet akkurat, men det er nok mest fordi selve ordet er så dødt. Markedsmodell antenner flere følelser, og det er nettopp markedstilpasning det er snakk om. Forrige gang politikerne ville endre tilknytningsforholdet mellom staten og universitetene (2003), gjorde professorene opprør. Denne gangen er det særlig den hule retorikken om «mer frihet» og «mer autonomi» fra den blå regjeringen, som får kritikerne til å se rødt. Frihet for hvem, i hvilken hensikt?

Det er ikke vanskelig å forstå jussprofessor Hans Petter Gravers beskrivelse av kampen for universitetsdemokratiet som et Sisyfos-arbeid. Hver gang stenen er plassert på toppen, så ruller den ned og det er bare å brette opp ermene og ta fatt på nytt – de samme argumentene resirkuleres, nesten som et fast ritual. Spesielt for universitetsdebatten akkurat nå, er at de eldste deltagerne – de som har erfaring med ulike besetninger – er i ferd med å forlate rommet. Det er fortsatt tidlig i prosessen, sier ansvarlig statsråd Iselin Nybø (V), ingen vet helt sikkert hva som ligger i «foretaksmodellen». Det er foreløpig bare et ord uten konkret innhold. Men signalet er tydelig, det peker en vei: Vekk fra staten, demokratiske idealer og nasjonens identitet – ut mot markedet.

Annonse