00:00 - 25. august 2017

Oppdrettskrigeren

Han sender hemmelige e-poster til fiskeriministeren og hevder forskningsinstitutter «kan kjøpes». Forskere føler seg sjikanert. Han kalles også «sannhetssøker». Møt Frode Reppe, Norges oppdrettslobbyist nummer én.

Vi var på vei til Frøya da han ringte. Det var 18. april og vi hadde bedt Frode Reppe vise oss alt som var bra med norsk lakseoppdrett. Bedre guide fantes vel neppe. Reppe, selv fra Frøya, er fagsjef for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) og oppdretternes militante forsvarer. Oppdrettskritikerne kan snakke om ham i timevis. Han er sleivkjefta, engasjert og nådeløs. Uttalelsene hans i sosiale medier blir nyhetssaker i seg selv, som da han skrev at Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (Nina) «kunne kjøpes». Eller da Erik Sterud i organisasjonen Norske lakseelver kalte ham «en av Arbeiderpartiets løse kanoner» og han svarte ved å advare: «Tenk om en av Arbeiderpartiets løse kanoner sender en kule i din retning @SterudErik». (De skværet opp senere.) I sommer var han igjen i mediene, da Dagbladet over flere dager skrev om de hemmelige e-postene han hadde forsøkt å sende fiskeriminister Per Sandberg for å øve skjult påvirkning. Men denne gangen, i april, ønsket vi bare å forstå hans side i krigen mot etablerte lakseforskere, da han til slutt, mens vi satt i bilen mot Frøya, ringte og sa at han ikke kom.

– Jeg har glemt dere, sa han. Han var i Trondheim.

Annonse