Annonse

fisk

fisk

«For oss er en fri, uavhengig og saklig vitenskapelig diskusjon grunnleggende.»
«Fra mitt politiske ståsted vil det være svært mangelfull forskning om metodevalgene som er gjort har påvirket resultatene.»