00:00 - 11. desember 2015

Nestledere i Forskningsrådet, høyere lønn enn statsministeren

Lederne i Forskningsrådet er akademias lønnsfyrster. Nestsjefene tjener opp mot 1,8 millioner kroner i året.

Ledere i Forskningsrådet: Øverst til venstre: Divisjonsdirektør for innovasjon, Anne Kjersti Fahlvik. Nederst til venstre: Divisjonsdirektør for vitenskap, Anders Hanneborg. Midten: Administrerende direktør Arvid Hallén. Øverst til høyre: Divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø, Fridtjof F. Unander. Nederst til høyre: Divisjonsdirektør for samfunn og helse, Jesper W. Simonsen. Alle Foto: Forskningsrådet
Annonse