04:00 - 14. januar 2011

Internt oppgjør

Det er brutt ut full strid mellom antropologene Sindre Bangstad og Unni Wikan i islamdebatten.

Akademisk frihet under press? Postdoktor Sindre Bangstad mener mange kvier seg for å kritisere Unni Wikans rolle i innvandringsdebatten på grunn av hennes status og innflytelse. Foto: Siv Dolmen
Annonse