00:05 - 23. oktober 2020

Liv og død og alt imellom

Kunsten har kanskje evig liv. Det har ikke vi – heldigvis.

Paroler mot døden: Anton Vidokles Citizens of the Cosmos (2019) er både vakker og langt ute. Foto: Daniel Vincent Hansen / Kunsthall Trondheim
Annonse