00:00 - 15. november 2019

Faktisk ikke helt sikkert

Faktasjekkjournalistikken vil redde oss fra falsk informasjon. Kan den det når den samarbeider med Facebook?

– Som forsker er man ikke ukjent med fakta, sier Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, forfatter, og professor i miljøhistorie ved Kungliga tekniska högskolan.

– Så når man da merker at det i samfunnet og debatten oppstår nærmest en kult av fakta, da synes jeg det er en rimelig innstilling å gnikke seg i øynene og si: ok, plutselig var fakta kjempeviktig – hvorfor det? Har de ikke alltid vært det?

Pek på et hvilket som helst land på kartet, og sannsynligheten er stor for at landet vil ha en eller annen form for fersk faktasjekkaktør. Og har man ikke noen som kontrollerer fakta, har man garantert det motsatte: feilinformasjon, historier og fakta som fremstår som ekte vare, men som ved nærmere ettersyn viser seg å være ren diktning.

Annonse